هیهات من الذله (بحر طویل)
هیهات من الذله (بحر طویل)
[audio mp3="http://meysammotiee.ir/files/other/moharram/Shab11Moharram1393%5B08%5D.mp3" ]

هیهات منا الذله (بحر طویل)

خوش آن دل که شود کرب و بلایی /
خوش آن سر که رَود بر سر سودای شهیدان خدایی/
خوشا عشق /
خوشا عاشقیِ بیغش جان های فدایی /
خوشا آن که ندارد /
به سر غیر رضای تو هوایی /
خوشا آنکه سپارد دل خود را به تو ، ای معنیِ ایمان /
تو ای باطن قرآن /
حسین بن علی سرور و سالار شهیدان /
که در حلقه ی اعداء /
در آن دشت بلا یکه و تنها /
تن ندادی به ستم ، دست ندادی به ستمگر /
وَ فریاد زدی که پسرِ فاطمه را بیعتِ طاغوت بُود ننگ و مخیّر شوم ار بین چنین ننگ و چنان جنگ /
من و جنگ /
من و شوق ملاقات خدا با رخ خون رنگ /
تو مردانه به آن لشکرِ نفرین شده لا گفتی و سازش نپذیرفتی و فریاد زدی “هیهات منا الذله”
به آن حلق بریده /
به آن ماه /
که ناگاه /
درخشیده و بر نیزه دمیده /
که یک چشمه از آن شور /
که یک بارقه ز آن نور/
از آن غیرت مردان سلحشور به ما نیز رسیده /
که ما نیز /
گرفتار حسینیم /
عزادار حسینیم /
به جان تشنه دیدار حسینیم /
که دلداده یاران وفادار حسینیم /
بسیجی ره پیر خمینیم /
بُود بر لب ما نیز /
خروش شهدا “هیهات منا الذله”
بگو باز به آواز رسا /
همدمِ خون شهدا /
با رجزِ دم به دم کرب و بلا /
کز دل ما تا به ابد کینه ظالم نرود ، بر لب ما لعن یزید است /
دل ما پی خون خواهی یاران شهید است /
نبردیم زخاطر/ نه آن جور و جفا را /
نه کودک کشی حرمله ها را /
محال است گذاریم کنون دست به دستی /
که خون می چکد از آن /
محال است بگیریم امان نامه از اینان /
نه یک لحظه هراسیم ز تهدید و ز تحریم /
نه از فتنه تکفیر / نه زور و زر و تزویر /
کنون کاخ سفید آینه ی کاخ یزید است وسزایش همه نفرین ، همه لعن و تبرا /

بگو باز به آوای رسا “مرگ بر آمریکا”

شاعر: محمد مهدی سیار و میلاد عرفان پور

 [download id="22593"]

هیهات منا الذله (بحر طویل)

خوش آن دل که شود کرب و بلایی /
خوش آن سر که رَود بر سر سودای شهیدان خدایی/
خوشا عشق /
خوشا عاشقیِ بیغش جان های فدایی /
خوشا آن که ندارد /
به سر غیر رضای تو هوایی /
خوشا آنکه سپارد دل خود را به تو ، ای معنیِ ایمان /
تو ای باطن قرآن /
حسین بن علی سرور و سالار شهیدان /
که در حلقه ی اعداء /
در آن دشت بلا یکه و تنها /
تن ندادی به ستم ، دست ندادی به ستمگر /
وَ فریاد زدی که پسرِ فاطمه را بیعتِ طاغوت بُود ننگ و مخیّر شوم ار بین چنین ننگ و چنان جنگ /
من و جنگ /
من و شوق ملاقات خدا با رخ خون رنگ /
تو مردانه به آن لشکرِ نفرین شده لا گفتی و سازش نپذیرفتی و فریاد زدی “هیهات منا الذله”
به آن حلق بریده /
به آن ماه /
که ناگاه /
درخشیده و بر نیزه دمیده /
که یک چشمه از آن شور /
که یک بارقه ز آن نور/
از آن غیرت مردان سلحشور به ما نیز رسیده /
که ما نیز /
گرفتار حسینیم /
عزادار حسینیم /
به جان تشنه دیدار حسینیم /
که دلداده یاران وفادار حسینیم /
بسیجی ره پیر خمینیم /
بُود بر لب ما نیز /
خروش شهدا “هیهات منا الذله”
بگو باز به آواز رسا /
همدمِ خون شهدا /
با رجزِ دم به دم کرب و بلا /
کز دل ما تا به ابد کینه ظالم نرود ، بر لب ما لعن یزید است /
دل ما پی خون خواهی یاران شهید است /
نبردیم زخاطر/ نه آن جور و جفا را /
نه کودک کشی حرمله ها را /
محال است گذاریم کنون دست به دستی /
که خون می چکد از آن /
محال است بگیریم امان نامه از اینان /
نه یک لحظه هراسیم ز تهدید و ز تحریم /
نه از فتنه تکفیر / نه زور و زر و تزویر /
کنون کاخ سفید آینه ی کاخ یزید است وسزایش همه نفرین ، همه لعن و تبرا /

بگو باز به آوای رسا “مرگ بر آمریکا”

شاعر: محمد مهدی سیار و میلاد عرفان پور

دسته: برچسب: