کریم کاری به جز جود و کرم نداره
کریم کاری به جز جود و کرم نداره
[audio mp3="http://meysammotiee.ir/files/other/moharram/Shab05Moharram1393%5B02%5D.mp3" ] [download id="24351"]

توضیحات

کریم کاری به جز جود و کرم نداره

کریم کاری به جز جود و کرم نداره
آقام تو مدینه است ولی حرم نداره

غریب اونیه که همدم اشک و آهه
دیده که مادرش تو کوچه بی‌پناهه

دلم تو روضه ها می شکنه مثل شیشه
ولی روزی مثل روز حسین نمی شه

غریب اونیه که سر به بدن نداره
آقام رو زمینه ولی کفن نداره

آقام، آقام حسن، آقام حسن، حسن جان