کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ (مداحی عربی و فارسی)
کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ (مداحی عربی و فارسی)
[audio mp3="http://meysammotiee.ir/files/other/shahadat/ShahadatImamHasan1393%5B04%5D.mp3" ]

کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ

می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان

یکسر قهرنا، قصر یزید الزمان

لرزه به پا می کند، در دل اهریمنان

ویرجف قلوب الشیاطین

می رسد از هر طرف، پاسخ هل من معین

من کل جانب، یصل لبیک لنداء هل من معین

گشته سپاه حسین، جلوه گر از اربعین

وظهر جیش الحسین من یوم الأربعین

دنیا و عقبای ما حسین… لبیک یا مولا یا حسین

یا حسین، أنت دنیانا وعقبانا. لبیک یا مولانا یا حسین

تا دشمن هست ما روز و شب در میدانیم

نحن فی‌المعرکه لیل نهار مادام العدو موجود

ما سیلابیم، ما دریاییم، ما طوفانیم

نحن السیل، نحن البحر، ونحن العاصفه

نحنُ هُبوبُ الریاحْ نحنُ عُلوُّ الرِّماح

(ما وزش بادیم …… ما بلندی نیزه‌هاییم)

نحنُ بَریقُ السُّیوفْ نحنُ رُعودُ الکِفاحْ

(ما تلألؤ شمشیرهاییم …. ما غرش نبردیم)

نحنُ جنودُ السّماءْ … فی دَمِنا الکِبریاءْ

(ما سربازان آسمانیم  ….. و بزرگی و عظمت در خون ما جاری است)

نحن شُعوبُ اللّهیبْ أشعلهُ الشُهداءْ

(ما ملت‌هایی هستیم همانند زبانه‌های آتش خشم ….. که خون شهدا آن را افروخته است)

بُرکانُ الثوّارِ یا حسین

این آتشفشان انقلابیان است، ای حسین (ع)

صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین

و این فریاد آزادگان است، ای حسین (ع)

فی بَحرِکَ  المَوَّاجِ قد شُدَّ الشِراعْ

( بادبان‌های کشتی نجات در دریای موّاج تو کشیده شده است)

مَن فی سَفینِکَ لا یلقاهُ الضَّیاعْ

(کسی که در کشتی توست، گمگشته و سرگردان نمی‌شود)

کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ

(در هر دوره جدید ….. یزید جدیدی وجود دارد)

إنَّ سبیلَ الحیاهْ … رفضُ حیاهِ العَبیدْ

(تنها راه زندگی با سعادت …. رهایی از زندگی بردگان است)

إنَّ لنا فی الحسینْ … حَبلَ صُمُودٍ مَتینْ

(همانا حسین برای ما …. ریسمان محکم ایستادگی است)

وَحدتُنا قُوَّهٌ … تَفْتِکُ بالظالمینْ

(وحدت ما قدرتی است …. که ستمگران را از پای در می‌آورد)

آمالُ الانبیاءْ یا حسین

این آرزوی پیامبران است، ای حسین(ع)!

قدْ لاحتْ فی السّماءْ یا حسین

که در آسمان متجلی شد، ای حسین(ع)!

لنْ ینثَنیْ عَزمُ الشعوبِ الثّائِرهْ

(اراده ملت‌های انقلابی)

ضِدَّ حُکوماتِ الضَّلالِ الجائِرهْ

(در مقابل حکومت‌های گمراه و ستمگر خاموش نخواهد شد)

شعر فارسی: رضا یزدانی

شعر عربی: احمد حسن الحجیری از بحرین

[download id="22609"]

کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ

می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان

یکسر قهرنا، قصر یزید الزمان

لرزه به پا می کند، در دل اهریمنان

ویرجف قلوب الشیاطین

می رسد از هر طرف، پاسخ هل من معین

من کل جانب، یصل لبیک لنداء هل من معین

گشته سپاه حسین، جلوه گر از اربعین

وظهر جیش الحسین من یوم الأربعین

دنیا و عقبای ما حسین… لبیک یا مولا یا حسین

یا حسین، أنت دنیانا وعقبانا. لبیک یا مولانا یا حسین

تا دشمن هست ما روز و شب در میدانیم

نحن فی‌المعرکه لیل نهار مادام العدو موجود

ما سیلابیم، ما دریاییم، ما طوفانیم

نحن السیل، نحن البحر، ونحن العاصفه

نحنُ هُبوبُ الریاحْ نحنُ عُلوُّ الرِّماح

(ما وزش بادیم …… ما بلندی نیزه‌هاییم)

نحنُ بَریقُ السُّیوفْ نحنُ رُعودُ الکِفاحْ

(ما تلألؤ شمشیرهاییم …. ما غرش نبردیم)

نحنُ جنودُ السّماءْ … فی دَمِنا الکِبریاءْ

(ما سربازان آسمانیم  ….. و بزرگی و عظمت در خون ما جاری است)

نحن شُعوبُ اللّهیبْ أشعلهُ الشُهداءْ

(ما ملت‌هایی هستیم همانند زبانه‌های آتش خشم ….. که خون شهدا آن را افروخته است)

بُرکانُ الثوّارِ یا حسین

این آتشفشان انقلابیان است، ای حسین (ع)

صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین

و این فریاد آزادگان است، ای حسین (ع)

فی بَحرِکَ  المَوَّاجِ قد شُدَّ الشِراعْ

( بادبان‌های کشتی نجات در دریای موّاج تو کشیده شده است)

مَن فی سَفینِکَ لا یلقاهُ الضَّیاعْ

(کسی که در کشتی توست، گمگشته و سرگردان نمی‌شود)

کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ

(در هر دوره جدید ….. یزید جدیدی وجود دارد)

إنَّ سبیلَ الحیاهْ … رفضُ حیاهِ العَبیدْ

(تنها راه زندگی با سعادت …. رهایی از زندگی بردگان است)

إنَّ لنا فی الحسینْ … حَبلَ صُمُودٍ مَتینْ

(همانا حسین برای ما …. ریسمان محکم ایستادگی است)

وَحدتُنا قُوَّهٌ … تَفْتِکُ بالظالمینْ

(وحدت ما قدرتی است …. که ستمگران را از پای در می‌آورد)

آمالُ الانبیاءْ یا حسین

این آرزوی پیامبران است، ای حسین(ع)!

قدْ لاحتْ فی السّماءْ یا حسین

که در آسمان متجلی شد، ای حسین(ع)!

لنْ ینثَنیْ عَزمُ الشعوبِ الثّائِرهْ

(اراده ملت‌های انقلابی)

ضِدَّ حُکوماتِ الضَّلالِ الجائِرهْ

(در مقابل حکومت‌های گمراه و ستمگر خاموش نخواهد شد)

شعر فارسی: رضا یزدانی

شعر عربی: احمد حسن الحجیری از بحرین

Download “کلُّ زمانٍ جدیدْ ... فیهِ یزیدٌ جدیدْ (مداحی فارسی و عربی حماسی)”

ShahadatImamHasan1393%5B04%5D.mp3 – 125 بار دانلود شده است – 7,51 مگابایت

دسته: برچسب: