سیستم کشاورزی عمودی داخل سالن برای تولید مواد غذایی
سیستم کشاورزی عمودی داخل سالن برای تولید مواد غذایی

دسته: کشاورزی توضیحات توضیحات Download “Plant factory an indoor vertical farming system for efficient quality food production by Kozai, Toyoki Niu, Genhua Takagaki, Michiko” Plant factory an indoor vertical farming system for efficient quality food production by Kozai, Toyoki Niu, Genhua Takagaki, Michiko.pdf – 143 بار دانلود شده است – 105,32 مگابایت محصولات مرتبط Self_Sufficiency_for_the_21st_Century_by_Dick_Stra_1175965 […]