خبرگزاری دانشجو: بر اساس تفاهم نامه ای که دیروز چهارشنبه 25 دی 98 به امضای محمد مغزی شهردار نجف آباد و طهرانچی رییس دانشگاه آزاد کشور رسید، شهرداری اجازه خواهد داشت در 37 هکتار از اراضی دانشگاه آزاد، کار احداث دپوی اولیه و دو ایستگاه را شروع کند.

امضای تفاهم نامه شروع ریل باس نجف آباد از دانشگاه آزاد

خبرگزاری دانشجو: بر اساس تفاهم نامه ای که دیروز چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸ به امضای محمد مغزی شهردار نجف آباد و طهرانچی رییس دانشگاه آزاد کشور رسید، شهرداری اجازه خواهد داشت در ۳۷ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد، کار احداث دپوی اولیه و دو ایستگاه را شروع کند.

محمد مغزی در همین خصوص این خط را نخستین مسیر ریلی دانشگاهی کشور دانست و گفت: قطار حومه ای (ریل باس) نجف آباد به اصفهان با طول تقریبی ۳۰ کیلومتر، قرار است به خط دوم قطار شهری اصفهان و در آینده به شبکه ریلی راه آهن کشور متصل شود.

مغزی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی در حمل و نقل و کاهش تصادف‌های جاده‌ای اعلام و اضافه کرد: نجف‌آباد دارای ظرفیت‌های فراوان مانند جمعیت حدود ۴۰ هزار نفری دانشجو، دانشگاه‌های مختلف، حوزه علمیه، بازار و واحدهای صنعتی است و روزانه تعداد زیادی سفر بین شهری در مسیر آن به اصفهان انجام می‌شود.

خط قطار حومه‌ای نجف آباد  که موضوع آن از حدود شش سال پیش مطرح شده، مصوبه‌های مورد نیاز خود را از شورای عالی ترافیک کشور و شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان گرفته و  مرحله اول مطالعات آن در حال اتمام و مرحله دوم در حال عقد قرارداد است.

تفاهم نامه ریل باس امضای تفاهم نامه شروع ریل باس نجف آباد از دانشگاه آزاد امضای تفاهم نامه شروع ریل باس نجف آباد از دانشگاه آزاد                     300x200

تفاهم نامه ریل باس

امضای تفاهم نامه شروع ریل باس نجف آباد از دانشگاه آزاد