تهدید مدیریت کاشی نیلو برای شکایت از نجف آباد نیوز
تهدید مدیریت کاشی نیلو برای شکایت از نجف آباد نیوز

بلوچی مدیریت مجموعه کاشی نیلو در تماسی تلفنی با مدیریت پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز ضمن کذب خواندن گزارشات قبلی این پایگاه اطلاع رسانی از وضعیت این کارخانه،این مجموعه را به شکایت حقوقی و پیگیری پرونده مربوطه در مراجع قضایی تهدید کرد. البته بلوچی در این گفت و گوی کوتاه خواستار معرفی کارگرانی شد […]

بلوچی مدیریت مجموعه کاشی نیلو در تماسی تلفنی با مدیریت پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز ضمن کذب خواندن گزارشات قبلی این پایگاه اطلاع رسانی از وضعیت این کارخانه،این مجموعه را به شکایت حقوقی و پیگیری پرونده مربوطه در مراجع قضایی تهدید کرد.
البته بلوچی در این گفت و گوی کوتاه خواستار معرفی کارگرانی شد که یا این پایگاه اطلاع رسانی مصاحبه کرده اند که این امر با مخالفت شدید مدیریت این پایگاه مواجه شد و بر رعایت اصول حرفه ای خبرنگاری در چنین مواردی تاکید شد.
لازم به ذکر است که نجف آ باد نیوز در راستای انجام وظیفه خود و همزمان با حاد شدن وضعیت کارگران کاشی نیلو اخیرا مطالب مختلفی را در این رابطه منتشر کرده که با واکنش های مختلفی در سطح جامعه نیز مواجه شده است.
کارخانه کاشی نیلو که طی سالهای اخیر به نوعی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، در روزهای پایانی سال گذشته بیش از ۱۳۰ کارگر خود را اخراج کرده و وضعیت بقیه نیز با عدم ثبات شغلی ادامه پیدا کرده است.

در  اینجا  می توانید گزارش  اخیر نجف آباد نیوز در مورد وضعیت کاشی نیلو را مطالعه کنید