کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهرستان در ایتا و تلگرام: مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت: درحفظ سلامتی دانش آموزان باکسی تعارف نداریم و با مردم صادق هستیم.

مدارس نجف آباد تعطیل نیستند

کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهرستان در ایتا و تلگرام: مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت: درحفظ سلامتی دانش آموزان باکسی تعارف نداریم و با مردم صادق هستیم.

سیدرضا موسوی زاده درخصوص تعطیلی مدارس افزود: تصمیم گیری در این خصوص با کمیته مربوط در استانداری است و  موضوع به شهرستان ها واگذار نشده است. هم چنین به دلیل مشاهده نشدن هیچ موردی از ابتلا به کرونا در شهرستان تا این لحظه، استانداری اصفهان در خصوص تعطیل کردن مدارس نجف آباد و شهرهای اطراف آن به نتیجه مشخصی نرسیده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ادامه داد: بسته آموزشی کامل شامل پوستر و فیلم به مدارس ارسال و توصیه های لازم به مدیران انجام شده و هم زمان تیم های تخصصی مشغول بازدید از مدارس و نظارت برانجام فعالیت های لازم و ضدعفونی کردن مدارس هستند.
موسوی زاده در پایان ضمن انتقاد شدید از فضاسازی ها و دامن زدن به شایعات در فضای مجازی گفت: این اقدامات تنها باعث سلب آرایش و آرامش مردم شده و برای کنترل وضعیت کنونی، بیشتر از همیشه نیازمند اقدامات عقلانی و هم دلی بیشتر هستیم.

سید رضا موسوی زاده مدارس نجف آباد تعطیل نیستند مدارس نجف آباد تعطیل نیستند                     300x278

سید رضا موسوی زاده

مدارس نجف آباد تعطیل نیستند