أنوار صاحب الزمان

سيد حسن ابطحى

- فهرست -


پيشگفتار
شما فرموده ايد که هر وقت حاجتي داريد اول براي حضرت ولي عصر دعا کنيد
وقتي که يکي از افرادي که در مجلس معنوي با جمعي حضور دارد در
در مورد اينکه حضرت ولي عصر در هنگام ظهور تنها با شمشير معمولي انقلاب مى كند
آيا بدعتها به وسيله خود آن حضرت از بين مي رود يا بوسيله رکن ايشان
آيا علت غيبت حضرت ولي عصر فقط آماده نبودن مردم است؟
اينکه مي گويند براي سلامتي امام زمان صلوات بفرستيد آيا درست است
آيا اينکه يأجوج ومأجوج دو قوم وحشي هستند که قبل از ظهور حضرت
وظيفه ما درباره تعجيل در فرج حضرت بقية اللّه چيست ودعاي ما
با توجه به اينکه مردم بعد از ظهور تقريبا صالح مي شوند چرا خدا آنها را پريشان مى داند
خداي تعالي مي فرمايد با امام رابطه برقرار کنيد، به چه صورت بايد ارتباط برقرار كرد
تمام اعمال ما بايد با اذن ولي خدا باشد پس چگونه مي توان رضاي
ما چگونه مي توانيم در زمان غيبت امام زمان به آن حضرت خدمت کنيم؟
آيا امر به معروف ونهي از منکر جلوي ظهور را مي گيرد؟
آيا حضرت ولي عصر هميشه به يک صورت ديده مي شوند؟
اينکه که اگر خدا بخواهد امر فرج را به يک شب اصلاح کند پس خروج سفياني جه؟
بعضي معتقدند حضرت ولي عصر برادري دارند که وزير ايشان مي باشد
تعداد ياران خاص حضرت ولي عصر چقدر است؟ وآيا در اين مورد بداء مى شود؟
چرا وقتي ما به ياد امام زمان هستيم وايشان هم توجه مي فرمايند
آيا مسلمان بايد در هر شرائطي تقيه پيشه کند ووظيفه سالک الي
چرا به حضرت ولي عصر اين لقب يعني بقية اللّه داده شده است؟
در خصوص ملاقات با امام زمان آيا هر فرد ملاقات کننده به صرف م
ملاقات با امام زمان تابع چه شرايطي است وآيا براي همگان ممكن است؟
وقتي حضرت ولي عصر تشريف مي آورند وضع تزکيه نفس کنندگان ووضع
آيا مي توان در دوران قبل از بلوغ خدمت امام عصر رسيد وآيا اي
آيا زندگي حضرت ولي عصر به طور معمولي مي باشد يا از جنبه هاي
آيا مي توانيم بگوييم کساني که در زمان غيبت حضرت ولي عصر زندگ
به قولي هر چشمي امام زمان را مي بيند واگر نبيند نابينا مي شود
آيا صحت دارد که محل استقرار حضرت ولي عصر در کوه رضوي است وا
آيا سيد خراساني وسيد حسني دو نفر هستند يا يک نفر؟ کدام يک ا
چطور انسان مي تواند بفهمد که ارتباط روحي با امام زمان پيدا ک
آيا بعد از ظهور وشهادت آقا امام زمان ديگر کسي به روي زمين ب
آيا امام زمان آينه تمام نماي پروردگار است وتمام صفات الهي د
آيا ابليس پس از ظهور مبارک حضرت صاحب الزمان زنده مي ماند؟
در موقع ظهور حضرت مهدي اهل سنت که ولايت علي بن ابيطالب وياز
آيا هر گونه بيعتي قبل از ظهور حضرت ولي عصر بيعت کفر ونفاق و
منظور از آيه يوم يأتي بعض ايات ربک لا ينفع نفسا ايمانه الم ت
آيا يک ثلث بشر در زمان ظهور کشته مي شوند؟
شما در سخنانتان گفته ايد که حضرت ولي عصر آن همه خونريزي نمي كند
آيا حضرت بقية اللّه با اسب مي آيند؟
آيا در ملاقاتها واقعا افراد ويا اولياء خدا با خود شخص امام
فضيلت امام چيست؟
منظور از بيست وپنج حرف باقي مانده از علوم چيست؟ آيا فقط علم
آيا ادعاي ملاقات با امام زمان هر وقت که انسان اراده کند درست
چگونه توجيه مي شود اينکه ما شيعيان معتقديم همه عالم وحتي عو
اينکه حضرت مهدي با کشور شوروي متحد مي شود وشما آن را صراحتا
در مورد اتحاد حکومت حضرت مهدي با يک کشور قدرتمند، چرا نبايد
شما فرموديد جنگ حضرت مهدي با تجهيزات پيشرفته امروز امکان ندارد
چرا گاهي در مجالس حضور امام زمان بخصوص نام برده مي شود؟
مي گويند که حضرت مهدي وقتي تشريف مي آورند که تعداد ياران حقي
آيا همه اديان ومذاهب به ظهور امام زمان معتقدند؟
مرحوم حاج شيخ احمد کافي از نظر شما چطور آدمي بوده وعلاقه اي
چرا اهل سنت با مشاهده اين همه معجزات از حضرت بقية اللّه واه
آيا تاکنون خانمي به حضور امام زمان مشرف شده است وايشان را ب
اگر چنانکه اخبار جنگ مي گويد حضرت مهدي وملاقات ايشان در جبه
کدام يک از عبادات مورد تصديق حضرت ولي عصر مي باشد؟
آيا امام زمان همسر وفرزند دارند؟
مگر نه اينکه مراجع خدمت حضرت ولي عصر مي رسند آيا نمي توانند
آيا صحت دارد که ايشان در موقع ظهور خونهاي بسياري خواهند ريخت
حديثي در ابتداي صحيفه سجاديه آمده که تا قيام حضرت مهدي هر قي
چرا امام زمان رساله ندارند وچرا بوسيله يک از عالمان رساله خ
آيا فرمايشات بسياري از علما حقيقت دارد که اجتهاد وتقليدي که
آيا حضرت امام حسن عسگري با جعفر کذاب (تائب) از يک پدر ومادر
چرا برنامه نواب اربعه تا ظهور حضرت ادامه پيدا نکرد تا آنکه ع
در کتاب مکيال المکارم ظاهرا حدود نود فايده براي دعا کننده بر
صراط مستقيم ورسيدن به محضر حضرت بقية اللّه را توضيح دهيد؟
نوع ضيافتي که ما در روز جمعه خدمت حضرت داريم چگونه است؟
اعتقاد ما وبيداري ما شيعيان ومردم در مورد آقا امام زمان چگ
نيمه شعبان براي سير کمالات چگونه است؟
حديثي است که به حضرت علي نسبت مي دهند که فرمودند چون يازدهمين
آيا رواياتي هست که ثابت کند سوره قدر در شأن امام زمان نازل شده؟
چطور ممکن است در حالي که جهان پر از عدل وداد است وهيچ ظالم
آيا چنين روايتي موجود است که براي برآورده شدن حاجات مختلف به
آيا در انجيلهاي موجود اسمي از حضرت نرجس خاتون است؟
آيا روح ما مي تواند بهتر از جسم ما با حضرت ولي عصر تماس بگيرد
آيا انسان سالک تکاليف خود را خوب انجام دهد اما در توسلات ضعي
چگونه اثبات حقايق وتوان سياسي را در مرحله وزمان فعلي در خو
چگونه از قبولي واستجابت حوائجمان مطلع شويم وبتوانيم آن حوائ
زمينه ها واعمال کلي که مردم را آماده مي کند براي ظهور حضرت
چرا در روايات وادعيه هست زماني امام زمان ظهور مي کند که ملئ
بعد از غيبت حضرت بقية اللّه الاعظم مسأله رهبري وولايت جامعه
آيا ليلة القدر بر حضرت امام زمان معلوم است؟ چرا بر شيعيان اي
آيا شب نيمه شعبان که معادل شب قدر است بايد آن شب را احيا گرفت
درباره آيات اول سوره شمس وارتباطشان را با حضرت ولي عصر مقدا

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.