خورشيد غايب
مختصر نجم الثاقب پيرامون حضرت مهدى (عج)

ثقه المحدثين ميرزا حسن نورى
تلخيص : رضا استادى

- فهرست -


پيشگفتار
باب اول: ولادت با سعادت امام زمان (عليه السلام)
كلام علامه طباطبايى در اين كه حكيمه دو نفرند
باب دوم: اسماء و القاب و كنيه‏هاى آن حضرت عليه السلام‏
باب سوم: شمايل و بعضى از خصايص حضرت مهدى (عليه السلام)
ذكر جمله‏اى از خصايص حضرت مهدى (عليه السلام)
باب چهارم: گفتار دانشمندان سنى درباره آن جناب‏
باب پنجم: در اثبات اين كه مهدى موعود، همان حجه بن الحسن العسكرى (عليه السلام) است‏
روايت اهل تسنن‏
روايات شيعه اماميه از رسول خدا و ائمه اطهار (عليهم السلام) بر امامت مهدى (عليه السلام)
باب ششم: برخى از معجزات صادره از آن بزرگوار
باب هفتم: برخى از تكاليف مردم نسبت به امام ولى عصر (عليه السلام)
ذكر چند دعا در رابطه با امام عصر (عجل الله تعالى فرج الشريف)
دعاى غريق‏
رقعه حاجت‏
واسطه بودن نواب اربعه، در ايام غيبت صغرى و كبرى‏
باب هشتم: در ذكر پاره‏اى از زمان‏ها و اوقات مخصوص به امام عصر (عجل الله تعالى فرج الشريف) و تكليف رعايا در آنها نسبت به آن جناب‏
زيارت امام عصر (عليه السلام) در روز جمعه‏
بهترين اعمال در روز جمعه‏
باب نهم: در ذكر اعمال و آداب مخصوص، جهت ملاقات آن حضرت (عليه السلام)
دعاهايى كه به واسطه خواندن آن مى‏توان حضرت حجت (عليه السلام) را در خواب يا بيدارى ديد.
اعمالى كه با انجام آن مى‏توان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را در خواب ديد
باب دهم: استغاثه به حضرت (عليه السلام)
دعاى توسل به امام زمان (عليه السلام)
باب يازدهم: كسانى كه در زمان غيبت كبرى خدمت آن جناب رسيده‏اند
باب دوازدهم: در جمع بين حكايات و قصه‏هاى گذشته و بين روايتى كه در تكذيب مدعى مشاهده آن جناب (عليه السلام)، در غيبت كبرى رسيده است‏

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در پايگاه دريافت كتب الكترونيكي ( ) یک زیر مجموعه از کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.