جوابیه جهاد دانشگاهی به اظهارات نماینده نجف آباد
جوابیه جهاد دانشگاهی به اظهارات نماینده نجف آباد
جهاد دانشگاهی به اظهارات ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره زمین خواری واکنش نشان داد.

جوابیه جهاد دانشگاهی به اظهارات نماینده نجف آباد

فارس: جهاد دانشگاهی به اظهارات ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره زمین خواری واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

به پیشنهاد استاندار محترم وقت اصفهان، شرکت گروه صنایع دارویی، شیمیایی و غذایی شهید مدرس در سال ۱۳۸۶، به عنوان یک شرکت غیرفعال و تعطیل شده با هدف احیا از طریق ظرفیت های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی به منظور راه اندازی مجدد واحدهای موجود و هم چنین استقرار صنایع نوین و دانش بنیان جدید، در قبال ثمن آن به این نهاد واگذار شده است.

به دلیل اینکه برای اجرای طرح‌های جهاد دانشگاهی، تعیین وضعیت مالکیت زمین محل احداث خطوط تولیدی شرکت مذکور ضروری بوده، دولت محترم جمهوری اسلامی در مورد آن تصمیم‌گیری کرده است.

بررسی و امعان نظر در سابقه جهاد دانشگاهی و میزان بهره وری طرح‌های این نهاد نسبت به امکانات محدود در اختیار آن، داوری در مورد مدعای طرح شده در مصاحبه فوق را آسان می‌نماید. همان گونه که در سال های گذشته نماینده محترم مردم شریف نجف آباد، تیران و کرون درخواست اقدام مشترک با جهاد دانشگاهی در مجتمع یادشده را داشته‌اند، انتظار می‌رود اینک نیز با حمایت از اجرای طرح‌های دانش بنیان، این نهاد را در گسترش تولید داخلی و رونق تولید و اشتغال در منطقه یاری فرمایند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

زمین خواری ۵هزار هکتاری در حوزه انتخابیه نجف آباد

جوابیه جهاد دانشگاهی به اظهارات نماینده نجف آباد