خلق آثار چوبی توسط هنرمند نابینای نجف آبادی+فیلم
خلق آثار چوبی توسط هنرمند نابینای نجف آبادی+فیلم
صدا و سیما: رضا توکلی هنرمند نابینای شهرستان نجف آباد که از کودکی بیش از ۹۵ درصد قدرت بینایی اش را به دلیل بیماری «آر پی» از دست داده، با تلفیق هنر و صنعت، آثار زیبایی را با چوب می سازد.

خلق آثار چوبی توسط هنرمند نابینای نجف آبادی+فیلم

صدا و سیما: رضا توکلی هنرمند نابینای شهرستان نجف آباد که از کودکی بیش از ۹۵ درصد قدرت بینایی اش را به دلیل بیماری «آر پی» از دست داده، با تلفیق هنر و صنعت، آثار زیبایی را با چوب می سازد.

توکلی، تمامی این کارها را به کمک حس لامسه و همراهی همسرش انجام می دهد.

تصاویر، تزیینی است.

صندلی چوبی

صندلی چوبی

 

خلق آثار چوبی توسط هنرمند نابینای نجف آبادی+فیلم