ضعف نجف آباد در طرح هوشمندسازی نانوایی ها
ضعف نجف آباد در طرح هوشمندسازی نانوایی ها
پیرو انتشار چند پیام در کانال های ایتا و تلگرام نجف آباد نیوز، در خصوص فعالیت برخی نانوایی های سطح شهر، دیشب به سفارش و پیگیری یکی از مسئولان ارشد شهرستان، مسئول مربوطه با ما تماس گرفت و نشانی نانوایی مورد اشاره را گرفت تا موضوع را پیگیری کند.

ضعف نجف آباد در طرح هوشمندسازی نانوایی ها

پیرو انتشار چند پیام در کانال های ایتا و تلگرام نجف آباد نیوز، در خصوص فعالیت برخی نانوایی های سطح شهر، دیشب به سفارش و پیگیری یکی از مسئولان ارشد شهرستان، مسئول مربوطه با ما تماس گرفت و نشانی نانوایی مورد اشاره را گرفت تا موضوع را پیگیری کند.

باید به این نکته اشاره کرد که با فعال شدن کارت خوان های هوشمند در نانوایی ها، به نوعی یک جراحی بزرگ در این عرصه شروع شده که در آینده ثمرات بسیار خوبی خواهد داشت؛ از جمله حذف نانوایی هایی که کیفیت پخت بالایی نداشتند و فقط از امتیازاتی مانند بیمه نانوایان و فروش آزاد آرد استفاده می کردند.

به هر حال، هر طرحی با وجود امتیازاتش، نیازمند برخی اصلاحات نیز هست که مسئولان مربوطه موظفند ضمن اطلاع رسانی شفاف و به موقع، برای رفع نقاط ضعف نیز اقدام کنند.

اگر اطلاع رسانی درست نباشد، نانوایی متخلفی که تا الآن با فروش آرد خودش را سرپا نگه داشته و حالا با هوشمندسازی تخصیص آرد، دستش بسته شده و پخت ندارد، خودش را مظلوم نشان داده و می گوید «آرد ندارم» یا «سامانه مشکل داره».

یکی از مهم ترین مشکلات کنونی کشور ما، نبود اطلاع رسانی شفاف، به موقع و قانع کننده در مواجهه با افکار عمومی است به طوری که برخی نقاط قوت دستگاه های اجرایی و نظارتی، یک ضعف نشان داده می شوند.

نانوایی

نانوایی

ضعف نجف آباد در طرح هوشمندسازی نانوایی ها