فعالیت ۳۰۰ گلخانه در نجف آباد+فیلم
فعالیت ۳۰۰ گلخانه در نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: بیش از ۳۰۰ واحد گلخانه در ۸۵ هکتار زمین‌های کشاورزی شهرستان با اشتغال زایی مستقیم 300 نفر و اشتغال زایی 1000 نفر به شکل غیر مستقیم فعالیت دارند.

فعالیت ۳۰۰ گلخانه در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: بیش از ۳۰۰ واحد گلخانه در ۸۵ هکتار زمین‌های کشاورزی شهرستان با اشتغال زایی مستقیم ۳۰۰ نفر و اشتغال زایی ۱۰۰۰ نفر به شکل غیر مستقیم فعالیت دارند که ۷۰ هکتار آن به کشت سبزی و صفی به ویژه فلفل دلمه‌ای اختصاص دارند.

حسن صالحی افزود: خانم مصطفایی یکی تولید کنندگان نمونه شهرستان در تولید فلفل دلمه‌ای است که عمده اشتغال خود را از بانوان استفاده کرده.

صالحی گفت:از هزار تن فلفلی که سالیانه در شهرستان تولید می شود، ۹۰ درصد به روسیه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود. ایران، تنها ۱۵ درصد از بازار منطقه ای فلفل دلمه ای را به خود اختصاص داده است.

پرورش فلفل

پرورش فلفل

 

فعالیت ۳۰۰ گلخانه در نجف آباد+فیلم