واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ» با ارز دولتی
واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ» با ارز دولتی
مشرق: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج شده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و مانند این ها وارد شده است.

واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ» با ارز دولتی

مشرق: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج شده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و مانند این ها وارد شده است.

محمد صفایی گفت:مجلس شورای اسلامی با ارز ۴۲۰۰ به جز موارد خاص مخالف است چون  نظارت آن سخت و هزینه‌های دارد و باید این رانت‌ها و روزنه‌های برای رانت خواران کور شود.

صفایی تصریح کرد: باید یارانه به مصرف کننده و یا تولید کننده داده شود که به عنوان مثال اگر یارانه را در اختیار دامدار قرار دهند خودش به تنهایی کمبود گوشت را جبران می‌کند.

محمد صفایی نماینده مجلس

محمد صفایی نماینده مجلس

واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ» با ارز دولتی