پیگیری احداث شهرک پرورش زالوی طبی در نهضت آباد
پیگیری احداث شهرک پرورش زالوی طبی در نهضت آباد
پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، در خبری از ادامه پیگیری ها برای احداث شهرک پرورش زالوی طبی در روستای نهضت آباد خبر د اده است. این شهرک امکان فعالیت 75 واحد 100هزار قطعه ای باشد.

پیگیری احداث شهرک پرورش زالوی طبی در نهضت آباد

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، در خبری از ادامه پیگیری ها برای احداث شهرک پرورش زالوی طبی در روستای نهضت آباد خبر د اده است. این شهرک امکان فعالیت ۷۵ واحد ۱۰۰هزار قطعه ای باشد.

این پایگاه، در مطلب دیگری به صنعت پرورش بوقلمون در شهرستان پرداخته و نوشته: «این صنعت که از سال ۷۰ در شهرستان فعال شده، در حال حاضر دارای ۴۰ واحد با ظرفیت ۲۸۰ هزار قطعه در سال است که از این تعداد، ۲۰ واحد فعال بوده و سالیانه بیش از سه هزار و سیصد تن گوشت بوقلمون تولید می کنند.»

عمده نژاد بوقلمون شهرستان، از نوع بیوتیک سنگین بوده که دوره پرورش آن بین چهار تا چهار و نیم ماه طول کشیده و هر بوقلمون با وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم وارد زنجیره کشتار و توزیع می شود.

پرورش زالو

پرورش زالو

پیگیری احداث شهرک پرورش زالوی طبی در نهضت آباد