مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد
آغاز یک فتنه در نجف آباد در ماه رمضان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ شفاهی

آغاز یک فتنه در نجف آباد در ماه رمضان

او چندين سال به ارشاد مردم نجف آباد پرداخت. امام جماعت و مورد وثوق مردم بود. در نماز جماعت روزهاي جمعه او مسجد پر از جمعيت شده و علاوه بر آن در خيابان نيز فرش پهن کرده مردم مشغول نماز مي شدند.